Activitats d'apicultura

L'associació té i manté arnes per a les seves activitats: formació apícola, experimentació, activitats socio-educatives i de difusió.

El socis que s'inicien en l'apicultura i no disposen d'un espai adient -rural o urbà- poden fer ús d'un arnar de coworking de l'associació.